Boklansering på Oslo Pride: Frihet, likhet og mangfold

Hvorfor har vi juridisk kjønn og bør vi avskaffe det? Hvordan opplever transfolk dagens helsetilbud, og hvordan bør helsetjenstener for transfolk organiseres? Hvorfor ble transfolk frem til 2016 sterilisert for å kunne endre juridisk kjønn?

Grafikk. Egenprodusert bilde til arrangementet.

Bilde: Lars Arnesen

Vi har samlet en rekke bidrag fra forskere som jobber med kjønns- og seksualitetsmangfold innenfor juss, medisin, psykologi og samfunnsfag. Under dette seminaret setter vi et kritisk søkelys på sentrale spørsmål om hvordan ulike lover, regler, ordninger og praksiser slår ut for LHBTI-personer.

Seminaret er en lansering av boken «Frihet, likhet og mangfold: kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst», redigert av Anne Hellum og Anniken Sørlie og utgitt på Gyldendal forlag.

Boken springer ut av forskningsprosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett ved Det juridiske fakultet, UiO.

Boken setter utviklingen av LHBTI-personers rett til anerkjennelse, selvbestemmelse og likhet inn i en bredere historisk, rettslig, medisinsk, politisk og sosial sammenheng. Den har en flerfaglig tilnærming, med bidrag fra historikere, medisinere, samfunnsvitere og jurister. 

Boken kaster lys over disse rettslige og politiske idealenes framvekst og gjennomføring på internasjonalt og nasjonalt nivå. Flere av kapitlene viser at det på mange områder er et gap mellom LHBTI-personers rettigheter på papiret og hvordan rettighetene utøves i praksis. 

Boken består av 14 kapitler. Av disse har vi valgt ut tre kapitler som vil blir presentert under lanseringen:

1) Rettslig anerkjennelse av kjønnsmangfold: Bør registrering av juridisk kjønn avvikles?» av Lars Andre Strøm Arnesen.

Kommentator: Jørn Øyrehagen Sunde, UiO

2) «Ersättning och gottgörelse för kastrering och sterilisering av transpersoner i Sverige och Norge» av Daniela Alaattinoğlu.

Kommentator: May-Len Skilbrei, UiO

3) «Psykologisk og medisinsk behandling av barn og ungdom med kjønnsinkongruens – en fagetisk og menneskerettslig diskusjon» av Reidar Schei Jessen og Kirsten Sandberg.

Kommentator: Anders Prydz Cameron, Barneombudet.

Rullestollvennlig: Ja.
Tegnspråktolket: Ja.

Publisert 17. juni 2021 21:35 - Sist endret 18. juni 2021 11:54