2009

Tidligere

Tid og sted: 15. des. 2009 12:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.jur. Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes ved Institutt for offentlig rett vil forsvare for graden ph.d. (philosophiae doctor) sin avhandling Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike.

Tid og sted: 6. nov. 2009 11:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.jur Lars-Jonas Nygard ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Lekdommerne i strafferettspleien.

Tid og sted: 23. okt. 2009 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.jur Benedikte Moltumyr Høgberg ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tilbakevirkningsforbudet i norsk rett

Tid og sted: 2. okt. 2009 11:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

Cand.jur Nicolai Nyland ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Er stater folkerettslig forpliktet til å beskytte miljøet? - En analyse av tradisjonelle og nye måter å se rettsforholdet mellom stater og miljøet på.

Tid og sted: 18. juni 2009 12:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

Cand.jur Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentligrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The European Constitution, Welfare States and Democracy. – A Study of Conflicts Between the Four Freedoms and National Administrative Discretion.

Tid og sted: 27. feb. 2009 12:15, Gamle Festsal

Cand.jur. Helga Aune ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag