2011

Tidligere

Tid og sted: 9. des. 2011 10:15, Auditorium 4, 2. etg. DA

Cand.jur. Vibeke Blaker Strand ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:" Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte med religionsutøvelse. "

Tid og sted: 28. juni 2011 11:15, Gamle festsal, DA

LL.M. Tadesse Kassa Woldetsadik ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Reflecting on treaty regimes and customary rules of international water courses law providing for utilization of the Nile River basin water resources”

Tid og sted: 27. jan. 2011 12:15, Gamle festsal

Cand.jur. Marius Stub ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet. Undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess.