2012

Tidligere

Tid og sted: 30. nov. 2012 10:3015:00, Gamle festsal, DA, 1. etg.

Cand.jur. Torunn Salomonsen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling "Joint Criminal Enterprise as a Way of Attributing International Crimes to Political Leaders" for graden ph.d.

Tid og sted: 27. nov. 2012 10:1515:00, Gamle festsal, DA, 1. etg

Cand.jur. Sigrid Stokstad ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling Kommunalt selvstyre. Kompetansefordelingen mellom Stortinget, statsforvaltningen og kommunene for graden ph.d.

Tid og sted: 4. okt. 2012 10:30, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Nikolai Kristoffersen Winge ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling " Kampen om arealene. Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning" for graden ph.d.

Tid og sted: 14. mai 2012 12:15, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Cand.jur. Julia Köhler-Olsen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer