2013

Tidligere

Tid og sted: 30. okt. 2013 11:1515:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13

Master i Rettsvitenskap Thomas Frøberg vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Rettslig prinsippargumentasjon

Tid og sted: 28. aug. 2013 11:1515:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet

Cand. jur Imran Haider vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Folketrygdlovens inntektsbegreper

Tid og sted: 18. juni 2013 11:1516:00, Nasjonalglleriet, Auditoriet

Cand. jur Eirik Bjørge vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Evolutionary interpretation of treaties

Tid og sted: 10. juni 2013 11:1516:00, Domus Bibliotheca, Auditorium 14

Cand. jur Øystein Jensen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Commission on the Limits of the Continental Shelf: Law and Legitimacy

Tid og sted: 8. feb. 2013 11:3016:00, Nasjonalgalleriet, auditoriet

Farhat Taj ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling Legal Pluralism, Human Rights and Islam in Norway. Making Norwegian Law Available, Acceptable and Accessible to Women in Multicultural Setting for graden ph.d.