2014

Tidligere

Synnøve Ugelvik
Tid og sted: 5. des. 2014 09:1513:00, Gamle Festsal, Urbygningen DA

Cand. jur. Synnøve Ugelvik vil  forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Innenfor på utsiden: Norge og politisamarbeidet i EU

(Disputasen vil foregå på engelsk)

Tid og sted: 11. nov. 2014 11:1515:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur. Anine Kierulf vil  forsvare sin avhandling for graden Ph.D: Domstolenes rettighetsprøving av lover i Norge

Tid og sted: 19. mai 2014 12:1516:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Merete Havre vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Den store balansetesten - varetekt etter en proporsjonalitetsmodell

Tid og sted: 27. jan. 2014 11:1514:30, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Anders Løvlie vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

Rettslige faktabegreper