2016

Tidligere

Tid og sted: 14. okt. 2016 12:4516:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Azin Tadjdini ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Constitutional De-Secularization and Limitations in Equality of Liberty

Tid og sted: 9. juni 2016 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg. DA

Cand. jur Eivind Furuseth ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og skatteavtaler

Originaltittel: The relationship between domestic anti-avoidance rules and tax treaties  

Disputasen vil foregå på norsk.

Tid og sted: 12. feb. 2016 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fengsel eller frihet - Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner