2017

Tidligere

Jon Christian F. Nordrum
Tid og sted: 6. des. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Jon Christian F. Nordrum ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess – med eksempler fra miljøregulering av næringsvirksomhet

Tid og sted: 17. nov. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Carola Lingaas ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : The Concept of Race in International Criminal Law

Tid og sted: 3. nov. 2017 13:1516:00, Gamle festsal, 1. etg. Da

Master of Laws Dina Townsend ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Human dignity and the adjudication of environmental rights

Tid og sted: 22. mai 2017 13:1516:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Nertila Kuraj ved Insiutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: REACHing AN ENVIRONMENTAL REGULATION FOR NANOTECHNOLOGY. An analysis of REACH as an instrument for preventing and reducing the environmental impacts of nanomaterials. 

Tid og sted: 17. mars 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur, LL.M Michael Reiertsen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d :

Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 13 - fortid, nåtid og fremtid

Original tittel: The European Convention on Human Rights Article 13 - Past, Present and Future  

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 16. mars 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Eivind Junker ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling Klimatilpasning i arealplanlegging for graden Ph.d.

Tid og sted: 13. jan. 2017 11:0015:00, Gamle festsal

Blazej Kuzniacki ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties.

Disputasen vil foregå på engelsk.