2019

Tidligere

Tid og sted: 29. mars 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Genetisk kartlegging som ledd i persontilpasset medisin. Rettighets- og integritetsperspektiver