2020

Tidligere

Bildet kan inneholde: topp, hår, frisyre, hake, panne.
Tid og sted: 8. okt. 2020 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Aled Dilwyn Fisher har vært tilknyttet ph.d.- programmet European doctorate in law and development (EDOLAD). Han vil forsvare sin avhandling for graden ph.d som er en fellesgrad mellom Universitetet i Edinburgh og Universitetet i Oslo: Levende rettigheter på en døende planet: Rollene til lovfestede rettigheter i utvikling og systemendring i møte med sosiale og økologiske kriser gjennom Indias National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).

Original tittel: Living rights on a dying planet: The roles of legislated rights in development and systemic change in response to socioecological crises through the Indian National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).

Disputasen vil foregå på engelsk.

Bildet kan inneholde: klær, ansikt, hår, øyenbryn, leppe.
Tid og sted: 2. okt. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Rosa Manzo ved Instiutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Equity as a legal concept and its role in the development of international law on climate change

Disputasen vil foregå på engelsk 

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hake, hode, panne.
Tid og sted: 24. sep. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand.jur Kai Spurkland vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forsvarets bistand til politiet: En studie av de rettslige rammene for operativ bistand fra Forsvaret til politiet

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hvit, frisyre.
Tid og sted: 4. juni 2020 11:1515:00, zoom

Master i rettsvitenskap Gunnhild Storbekkrønning Solli ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Ute av syne, ute av sinn - om rettigheter til og forvaltning av grunnvann i norsk rett

Bildet kan inneholde: person, hår, hake, panne, hvitkrage-arbeider.
Tid og sted: 12. mai 2020 11:1514:00, zoom

Master i rettsvitenskap Johan Vorland Wibye ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Phd.: Rettighetsanalyse

Bildet kan inneholde: briller, eyewear, business, jobb.
Tid og sted: 25. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; Omgjøring utenfor klagesak