2021

Tidligere

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, kinn, hud.
Tid og sted: 14. juni 2021 11:3015:00, zoom

Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forebyggende bruk av overvåkingsmetoder i beskyttelsen av nasjonal sikkerhet

Original tittel: Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security. A normative and comparative study of Dutch, Norwegian and Swedish law 

Disputasen vil foregå på engelsk. 

Bildet kan inneholde: panne, yttertøy, bokhylle, skjegg, hylle.
Tid og sted: 19. mars 2021 11:3015:00, zoom

Cand. Jur (UiB), M.Sc. internasjonale relasjoner (LSE) Jørgen Sørgard Skjold ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Countermeasures in International Law  - Function, Limits and Systemic Relevance

Disputasen vil foregå på engelsk