2022

Tidligere

Bildet kan inneholde: panne, briller, smil, synsomsorg, yttertøy.
Tid og sted: 21. sep. 2022 10:1514:00, Gamle festsal, 1 etg Domus Academica og zoom

Biandri Joubert har vært tilknyttet ph.d.- programmet European doctorate in law and development (EDOLAD). Hun vil forsvare sin avhandling for graden ph.d som er en fellesgrad mellom North-West University i Sør Afrika og Universitetet i Oslo: 
Sanitary and phytosanitary measures as barriers to trade: A South African perspective 

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, vann, leppe.
Tid og sted: 16. juni 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

LLM Nicola Claire Strain ved PluriCourts vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Jurisdiction and Applicable Law in Investor-State and WTO Dispute Settlement. Comparing Consent and Inconsistency in the Application of Other International Law.

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, hake.
Tid og sted: 10. juni 2022 11:1515:00, Gamle festsal, 1 etg Domus Academica og zoom

Cand. jur Bård Sverre Tuseth ved institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Trykkefrihed bør finde Sted. Grunnloven § 100 fra 1814 til 1905

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, øyenbryn, øye.
Tid og sted: 12. mai 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1 etg Domus Academica og zoom

Master i rettsvitenskap og Master i fiskerifag Guri Kristin Hjallen Eriksen ved Institutt for offentlig rett og SALT vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fisheries Legislator Approach (FLA) - A Framework for Developing Sound and Coherent Fisheries 
Legislation – a Norwegian Case with a Canadian Outlook 

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: briller, leppe, himmel, smil, skulder.
Tid og sted: 1. apr. 2022 11:1515:00, Gamle festsal, 1 etg. Domus Academica og på zoom

Emma Hynes Brandon vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Cooperation with the International Criminal Court and Regional Human Rights Courts: Obligations of Non-State Parties.

Disputasen vil foregå på engelsk.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, smil, hake.
Tid og sted: 18. jan. 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Anders Narvestad ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Høyesterett og folkeretten