English version of this page

Disputas: Emma Hynes Brandon

Emma Hynes Brandon vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Cooperation with the International Criminal Court and Regional Human Rights Courts: Obligations of Non-State Parties.

Disputasen vil foregå på engelsk.

Bildet kan inneholde: briller, leppe, himmel, smil, skulder.

Emma Hynes Brandon

Foto: Hanna Jarstø Ervik 

Delta digitalt på disputasen her 

Merk: Da dispuasen vil bli streamet vil noen av setene bak kandidaten og opponentene bli synlige for de som ser på.

 

Digitial versjon av avhandlingen kan bestilles på e-mail: k.h.paulsen@jus.uio.no

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Johann Ruben Leiss, Handelshøgskolen Innlandet (leder)
  • Assistant professor Julie Fraser, Utrecht Universitet (1. opponent)
  • Judge Tim Eicke, European Court of Human Rights (2. opponent)

Leder av disputas

Dekan Ragnhild Hennum 

Veiledere

  • Professor Freya Baetens  
  • Professor Mads Andenæs

Sammendrag

Se den engelske nettsiden

Publisert 17. mars 2022 14:57 - Sist endret 30. mars 2022 16:04