English version of this page

Disputas: Nicola Claire Strain

LLM Nicola Claire Strain ved PluriCourts vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Jurisdiction and Applicable Law in Investor-State and WTO Dispute Settlement. Comparing Consent and Inconsistency in the Application of Other International Law.

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, vann, leppe.

Nicola Claire Strain     Foto: privat

Merk: Da disputasen vil bli streamet vil noen av setene bak kandidaten bli synlige for de som ser på.

 

Delta på disputasen her 

Digital utgave av avhandlingen kan bestilles på e-mail til: k.h.paulsen@jus.uio.no

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Postdoktor Astrid Iversen, Høgskolen i Innlandet (leder)
  • Professor Michael Waibel, Universitetet i Vienna (1. opponent)
  • Adjunct Professor Valentina Vadi, Universitetet i Florence (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan Vibeke Blaker Strand 

Veiledere

  • Professor Freya Baetens 
  • Professor Mads Andenæs 
  • Førsteamanuensis Johann Ruben Leiss

Sammendrag 

Se den engelske nettsiden

 

Publisert 2. juni 2022 15:06 - Sist endret 16. juni 2022 10:22