Tidligere arrangementer

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, ansikt, øyenbryn, frisyre.
Tid og sted: 1. nov. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Eléonore Maitre-Ekern ved Institutt for offentlig rett og Nordisk institutt for sjørett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. Towards a circular economy for products. An analysis of EU’s policy and regulatory framework in an ecological perspective

Disputasen vil foregå på Engelsk.

 

Bildet kan inneholde: klær, hake.
Tid og sted: 31. okt. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Karsten Brynildsrud ved Institutt for Offentlig rett og OsloMet vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Barnevern på strafferettens område – barnevernets ansvar for barn i konflikt med loven  

Tid og sted: 29. mars 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Genetisk kartlegging som ledd i persontilpasset medisin. Rettighets- og integritetsperspektiver

Tid og sted: 30. nov. 2018 12:1516:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Camilla Guldahl Cooper (LLM) ved Forsvarets Høgskole vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: NATOs engasjementsregler: Om engasjementsregler, selvforsvar og bruk av makt i væpnet konflikt

Original tittel: NATO Rules of Engagement: On ROE, self-defence and the use of force during armed conflict

Disputasen vil foregå på Engelsk

Tid og sted: 26. juni 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Sondre Torp Helmersen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d The Application of Teachings by the International Court of Justice

Tid og sted: 28. mai 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Anniken Sørlie vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Right to Gender Identity. A grounded life cycle perspective

Tid og sted: 9. apr. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Olav Haugen Moen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forvaltningsskjønn og domstolskontroll

Jon Christian F. Nordrum
Tid og sted: 6. des. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Jon Christian F. Nordrum ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess – med eksempler fra miljøregulering av næringsvirksomhet

Tid og sted: 17. nov. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Carola Lingaas ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : The Concept of Race in International Criminal Law

Tid og sted: 3. nov. 2017 13:1516:00, Gamle festsal, 1. etg. Da

Master of Laws Dina Townsend ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Human dignity and the adjudication of environmental rights

Tid og sted: 22. mai 2017 13:1516:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Nertila Kuraj ved Insiutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: REACHing AN ENVIRONMENTAL REGULATION FOR NANOTECHNOLOGY. An analysis of REACH as an instrument for preventing and reducing the environmental impacts of nanomaterials. 

Tid og sted: 17. mars 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur, LL.M Michael Reiertsen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d :

Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 13 - fortid, nåtid og fremtid

Original tittel: The European Convention on Human Rights Article 13 - Past, Present and Future  

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 16. mars 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Eivind Junker ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling Klimatilpasning i arealplanlegging for graden Ph.d.

Tid og sted: 13. jan. 2017 11:0015:00, Gamle festsal

Blazej Kuzniacki ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties.

Disputasen vil foregå på engelsk.  

Tid og sted: 14. okt. 2016 12:4516:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Azin Tadjdini ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Constitutional De-Secularization and Limitations in Equality of Liberty

Tid og sted: 9. juni 2016 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg. DA

Cand. jur Eivind Furuseth ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og skatteavtaler

Originaltittel: The relationship between domestic anti-avoidance rules and tax treaties  

Disputasen vil foregå på norsk.

Tid og sted: 12. feb. 2016 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fengsel eller frihet - Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner  

Tid og sted: 27. nov. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Thomas Horn ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse – rettspolitiske vurderinger

 

Tid og sted: 9. nov. 2015 13:3016:30, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Tone Linn Wærstad ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International Law and Human Rights Law. 

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 6. nov. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Ragnar Nordeide vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

The Interaction between the European convention on Human Rights (ECHR) and other International Law. What role for a purposive conception of the ECHR?”

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 26. juni 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Nino Tsereteli ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Legal Validity and Legitimacy of the Pilot Judgment Procedure of the European Court of Human Rights.

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 6. mai 2015 13:0015:30, Gamle festsal, 1. etg, Urbygningen

Cand. jur Maria Astrup Hjort ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis.

Tid og sted: 17. apr. 2015 11:1515:00, Auditorium 4, 2. etg. Urbygningen

Froukje Maria Platjouw ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Environmental Law & The Ecosystem Approach The Need for Consistency and Coherence in Environmental Law for the Maintenance of Ecosystem Integrity

 

Synnøve Ugelvik
Tid og sted: 5. des. 2014 09:1513:00, Gamle Festsal, Urbygningen DA

Cand. jur. Synnøve Ugelvik vil  forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Innenfor på utsiden: Norge og politisamarbeidet i EU

(Disputasen vil foregå på engelsk)

Tid og sted: 11. nov. 2014 11:1515:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur. Anine Kierulf vil  forsvare sin avhandling for graden Ph.D: Domstolenes rettighetsprøving av lover i Norge