English version of this page

Tidligere arrangementer

Bildet kan inneholde: panne, briller, smil, synsomsorg, yttertøy.
Tid og sted: 21. sep. 2022 10:1514:00, Gamle festsal, 1 etg Domus Academica og zoom

Biandri Joubert har vært tilknyttet ph.d.- programmet European doctorate in law and development (EDOLAD). Hun vil forsvare sin avhandling for graden ph.d som er en fellesgrad mellom North-West University i Sør Afrika og Universitetet i Oslo: 
Sanitary and phytosanitary measures as barriers to trade: A South African perspective 

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, vann, leppe.
Tid og sted: 16. juni 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

LLM Nicola Claire Strain ved PluriCourts vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Jurisdiction and Applicable Law in Investor-State and WTO Dispute Settlement. Comparing Consent and Inconsistency in the Application of Other International Law.

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, hake.
Tid og sted: 10. juni 2022 11:1515:00, Gamle festsal, 1 etg Domus Academica og zoom

Cand. jur Bård Sverre Tuseth ved institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Trykkefrihed bør finde Sted. Grunnloven § 100 fra 1814 til 1905

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, øyenbryn, øye.
Tid og sted: 12. mai 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1 etg Domus Academica og zoom

Master i rettsvitenskap og Master i fiskerifag Guri Kristin Hjallen Eriksen ved Institutt for offentlig rett og SALT vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fisheries Legislator Approach (FLA) - A Framework for Developing Sound and Coherent Fisheries 
Legislation – a Norwegian Case with a Canadian Outlook 

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: briller, leppe, himmel, smil, skulder.
Tid og sted: 1. apr. 2022 11:1515:00, Gamle festsal, 1 etg. Domus Academica og på zoom

Emma Hynes Brandon vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Cooperation with the International Criminal Court and Regional Human Rights Courts: Obligations of Non-State Parties.

Disputasen vil foregå på engelsk.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, smil, hake.
Tid og sted: 18. jan. 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Anders Narvestad ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Høyesterett og folkeretten

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, kinn, hud.
Tid og sted: 14. juni 2021 11:3015:00, zoom

Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forebyggende bruk av overvåkingsmetoder i beskyttelsen av nasjonal sikkerhet

Original tittel: Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security. A normative and comparative study of Dutch, Norwegian and Swedish law 

Disputasen vil foregå på engelsk. 

Bildet kan inneholde: panne, yttertøy, bokhylle, skjegg, hylle.
Tid og sted: 19. mars 2021 11:3015:00, zoom

Cand. Jur (UiB), M.Sc. internasjonale relasjoner (LSE) Jørgen Sørgard Skjold ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Countermeasures in International Law  - Function, Limits and Systemic Relevance

Disputasen vil foregå på engelsk 

Bildet kan inneholde: topp, hår, frisyre, hake, panne.
Tid og sted: 8. okt. 2020 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Aled Dilwyn Fisher har vært tilknyttet ph.d.- programmet European doctorate in law and development (EDOLAD). Han vil forsvare sin avhandling for graden ph.d som er en fellesgrad mellom Universitetet i Edinburgh og Universitetet i Oslo: Levende rettigheter på en døende planet: Rollene til lovfestede rettigheter i utvikling og systemendring i møte med sosiale og økologiske kriser gjennom Indias National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).

Original tittel: Living rights on a dying planet: The roles of legislated rights in development and systemic change in response to socioecological crises through the Indian National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).

Disputasen vil foregå på engelsk.

Bildet kan inneholde: klær, ansikt, hår, øyenbryn, leppe.
Tid og sted: 2. okt. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Rosa Manzo ved Instiutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Equity as a legal concept and its role in the development of international law on climate change

Disputasen vil foregå på engelsk 

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hake, hode, panne.
Tid og sted: 24. sep. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand.jur Kai Spurkland vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forsvarets bistand til politiet: En studie av de rettslige rammene for operativ bistand fra Forsvaret til politiet

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hvit, frisyre.
Tid og sted: 4. juni 2020 11:1515:00, zoom

Master i rettsvitenskap Gunnhild Storbekkrønning Solli ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Ute av syne, ute av sinn - om rettigheter til og forvaltning av grunnvann i norsk rett

Bildet kan inneholde: person, hår, hake, panne, hvitkrage-arbeider.
Tid og sted: 12. mai 2020 11:1514:00, zoom

Master i rettsvitenskap Johan Vorland Wibye ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Phd.: Rettighetsanalyse

Bildet kan inneholde: briller, eyewear, business, jobb.
Tid og sted: 25. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; Omgjøring utenfor klagesak

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, ansikt, øyenbryn, frisyre.
Tid og sted: 1. nov. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Eléonore Maitre-Ekern ved Institutt for offentlig rett og Nordisk institutt for sjørett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. Towards a circular economy for products. An analysis of EU’s policy and regulatory framework in an ecological perspective

Disputasen vil foregå på Engelsk.

 

Bildet kan inneholde: klær, hake.
Tid og sted: 31. okt. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Karsten Brynildsrud ved Institutt for Offentlig rett og OsloMet vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Barnevern på strafferettens område – barnevernets ansvar for barn i konflikt med loven  

Tid og sted: 29. mars 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Genetisk kartlegging som ledd i persontilpasset medisin. Rettighets- og integritetsperspektiver

Tid og sted: 30. nov. 2018 12:1516:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Camilla Guldahl Cooper (LLM) ved Forsvarets Høgskole vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: NATOs engasjementsregler: Om engasjementsregler, selvforsvar og bruk av makt i væpnet konflikt

Original tittel: NATO Rules of Engagement: On ROE, self-defence and the use of force during armed conflict

Disputasen vil foregå på Engelsk

Tid og sted: 26. juni 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Sondre Torp Helmersen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d The Application of Teachings by the International Court of Justice

Tid og sted: 28. mai 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Anniken Sørlie vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Right to Gender Identity. A grounded life cycle perspective

Tid og sted: 9. apr. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Olav Haugen Moen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forvaltningsskjønn og domstolskontroll

Jon Christian F. Nordrum
Tid og sted: 6. des. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Jon Christian F. Nordrum ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess – med eksempler fra miljøregulering av næringsvirksomhet

Tid og sted: 17. nov. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Carola Lingaas ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : The Concept of Race in International Criminal Law

Tid og sted: 3. nov. 2017 13:1516:00, Gamle festsal, 1. etg. Da

Master of Laws Dina Townsend ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Human dignity and the adjudication of environmental rights

Tid og sted: 22. mai 2017 13:1516:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Nertila Kuraj ved Insiutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: REACHing AN ENVIRONMENTAL REGULATION FOR NANOTECHNOLOGY. An analysis of REACH as an instrument for preventing and reducing the environmental impacts of nanomaterials.