English version of this page

Tidligere arrangementer - Side 2

Tid og sted: 17. mars 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur, LL.M Michael Reiertsen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d :

Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 13 - fortid, nåtid og fremtid

Original tittel: The European Convention on Human Rights Article 13 - Past, Present and Future  

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 16. mars 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Eivind Junker ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling Klimatilpasning i arealplanlegging for graden Ph.d.

Tid og sted: 13. jan. 2017 11:0015:00, Gamle festsal

Blazej Kuzniacki ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties.

Disputasen vil foregå på engelsk.  

Tid og sted: 14. okt. 2016 12:4516:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Azin Tadjdini ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Constitutional De-Secularization and Limitations in Equality of Liberty

Tid og sted: 9. juni 2016 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg. DA

Cand. jur Eivind Furuseth ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og skatteavtaler

Originaltittel: The relationship between domestic anti-avoidance rules and tax treaties  

Disputasen vil foregå på norsk.

Tid og sted: 12. feb. 2016 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fengsel eller frihet - Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner  

Tid og sted: 27. nov. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Thomas Horn ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse – rettspolitiske vurderinger

 

Tid og sted: 9. nov. 2015 13:3016:30, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Tone Linn Wærstad ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International Law and Human Rights Law. 

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 6. nov. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Ragnar Nordeide vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

The Interaction between the European convention on Human Rights (ECHR) and other International Law. What role for a purposive conception of the ECHR?”

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 26. juni 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Nino Tsereteli ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Legal Validity and Legitimacy of the Pilot Judgment Procedure of the European Court of Human Rights.

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 6. mai 2015 13:0015:30, Gamle festsal, 1. etg, Urbygningen

Cand. jur Maria Astrup Hjort ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis.

Tid og sted: 17. apr. 2015 11:1515:00, Auditorium 4, 2. etg. Urbygningen

Froukje Maria Platjouw ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Environmental Law & The Ecosystem Approach The Need for Consistency and Coherence in Environmental Law for the Maintenance of Ecosystem Integrity

 

Synnøve Ugelvik
Tid og sted: 5. des. 2014 09:1513:00, Gamle Festsal, Urbygningen DA

Cand. jur. Synnøve Ugelvik vil  forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Innenfor på utsiden: Norge og politisamarbeidet i EU

(Disputasen vil foregå på engelsk)

Tid og sted: 11. nov. 2014 11:1515:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur. Anine Kierulf vil  forsvare sin avhandling for graden Ph.D: Domstolenes rettighetsprøving av lover i Norge

Tid og sted: 19. mai 2014 12:1516:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Merete Havre vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Den store balansetesten - varetekt etter en proporsjonalitetsmodell

Tid og sted: 27. jan. 2014 11:1514:30, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Anders Løvlie vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

Rettslige faktabegreper

Tid og sted: 30. okt. 2013 11:1515:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13

Master i Rettsvitenskap Thomas Frøberg vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Rettslig prinsippargumentasjon

Tid og sted: 28. aug. 2013 11:1515:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet

Cand. jur Imran Haider vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Folketrygdlovens inntektsbegreper

Tid og sted: 18. juni 2013 11:1516:00, Nasjonalglleriet, Auditoriet

Cand. jur Eirik Bjørge vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Evolutionary interpretation of treaties

Tid og sted: 10. juni 2013 11:1516:00, Domus Bibliotheca, Auditorium 14

Cand. jur Øystein Jensen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Commission on the Limits of the Continental Shelf: Law and Legitimacy

Tid og sted: 8. feb. 2013 11:3016:00, Nasjonalgalleriet, auditoriet

Farhat Taj ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling Legal Pluralism, Human Rights and Islam in Norway. Making Norwegian Law Available, Acceptable and Accessible to Women in Multicultural Setting for graden ph.d.

 

Tid og sted: 30. nov. 2012 10:3015:00, Gamle festsal, DA, 1. etg.

Cand.jur. Torunn Salomonsen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling "Joint Criminal Enterprise as a Way of Attributing International Crimes to Political Leaders" for graden ph.d.

Tid og sted: 27. nov. 2012 10:1515:00, Gamle festsal, DA, 1. etg

Cand.jur. Sigrid Stokstad ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling Kommunalt selvstyre. Kompetansefordelingen mellom Stortinget, statsforvaltningen og kommunene for graden ph.d.

Tid og sted: 4. okt. 2012 10:30, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Nikolai Kristoffersen Winge ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling " Kampen om arealene. Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning" for graden ph.d.

Tid og sted: 14. mai 2012 12:15, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Cand.jur. Julia Köhler-Olsen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer