English version of this page

Tidligere arrangementer - Side 3

Tid og sted: 9. des. 2011 10:15, Auditorium 4, 2. etg. DA

Cand.jur. Vibeke Blaker Strand ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:" Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte med religionsutøvelse. "

Tid og sted: 28. juni 2011 11:15, Gamle festsal, DA

LL.M. Tadesse Kassa Woldetsadik ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Reflecting on treaty regimes and customary rules of international water courses law providing for utilization of the Nile River basin water resources”

Tid og sted: 27. jan. 2011 12:15, Gamle festsal

Cand.jur. Marius Stub ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet. Undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess.

Tid og sted: 26. nov. 2010 12:15, Auditorium 4

Cand.jur Inger Marie Sunde ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Automatisert inndragning.

Tid og sted: 13. aug. 2010 12:15, Gamle festsal

Cand.jur Andreas Bullen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Arm’s length transaction structures : Recognising and restructuring controlled transactions in transfer pricing.

Tid og sted: 21. juni 2010 12:15, Auditorium 4, Domus Academica

Cand.jur Ingunn Ikdahl ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Securing women’s homes. The dynamics of women’s human rights at the international level and in Tanzania.

Tid og sted: 15. des. 2009 12:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.jur. Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes ved Institutt for offentlig rett vil forsvare for graden ph.d. (philosophiae doctor) sin avhandling Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike.

Tid og sted: 6. nov. 2009 11:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.jur Lars-Jonas Nygard ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Lekdommerne i strafferettspleien.

Tid og sted: 23. okt. 2009 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.jur Benedikte Moltumyr Høgberg ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tilbakevirkningsforbudet i norsk rett

Tid og sted: 2. okt. 2009 11:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

Cand.jur Nicolai Nyland ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Er stater folkerettslig forpliktet til å beskytte miljøet? - En analyse av tradisjonelle og nye måter å se rettsforholdet mellom stater og miljøet på.

Tid og sted: 18. juni 2009 12:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

Cand.jur Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentligrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The European Constitution, Welfare States and Democracy. – A Study of Conflicts Between the Four Freedoms and National Administrative Discretion.

Tid og sted: 27. feb. 2009 12:15, Gamle Festsal

Cand.jur. Helga Aune ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag