Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver andre eller tredje tirsdag og begynner kl. 12.00. De finner sted enten i Castbergs bibliotek i 3. etasje i Domus Bibliotheca eller i møterom 8113 i 8. etasje i Domus Juridica. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00.

Kommende arrangementer

Ringer i vann.
Tid og sted: 6. okt. 2020 12:0013:00, Det blå rommet, 1. etg. Domus Bibliotheca

Christina Voigt og Kirsten Sandberg innleder, og instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

NAVs logo
Tid og sted: 13. okt. 2020 13:0017:00, Det blå rommet i 1. etasje i Domus Bibliotheca

Utvalget som har gransket NAV-saken, leverte 4.august i år sin rapport, NOU 2020: 9 Blindsoner.

Utvalgets leder professor Finn Arnesen, Senter for Europarett, innleder om arbeidet med rapporten.

Ringer i vann.
Tid og sted: 20. okt. 2020 12:0013:00, Det blå rommet, 1. etg. Domus Bibliotheca

Kristin Bergtora Sandvik ved IKRS og Ingunn Ikdahl innleder om sitt tverrfaglige prosjekt RIPPLES som er et av flere prosjektsamarbeid mellom IOR og Institutt for kriminologi og rettssoiologi. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Professor Arvid Aage Skaar
Tid og sted: 3. nov. 2020 12:0013:00, Det blå rommet, 1. etg. Domus Bibliotheca

Arvid Aage Skaar innleder som del av sin 70-årsmarkering. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde
Tid og sted: 17. nov. 2020 12:0013:00, Det blå rommet, 1. etg. Domus Bibliotheca

Jørn Øyrehagen Sunde innleder med utgangspunkt i sin nye bokutgivelse Comparing Legal Cultures. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.