Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver andre eller tredje tirsdag og begynner kl. 12.00, normalt i Castbergs bibliotek, seminarrommet i 3. etasje i Domus Bibliotheca. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00.

Kommende arrangementer

Bilde av bokens omslag.
Tid og sted: 28. sep. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek og Zoom

Professor emerita Anne Robberstad innleder med utgangspunkt i sin bok «Hvem har bevisbyrden? Tvilsrisikoen i sivile saker».

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Professor Arvid Aage Skaar
Tid og sted: 26. okt. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Arvid Aage Skaar fylte 70 år sommeren 2020, og fratrådte sin stilling som professor ved Institutt for offentlig rett ved utgangen av desember 2020. Han holder nå sin fratredelsesforelesning, som ble utsatt på grunn av pandemien.

Instituttleder Inger Johanen Sand leder lunsjen.

 

Tid og sted: 9. nov. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Portrett av Christina Voigt
Tid og sted: 23. nov. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Professor Christina Voigt innleder.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Portrett av Sigrid Stokstad
Tid og sted: 7. des. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Innledning ved førsteamanuensis Sigrid Stokstad.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.