Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver andre eller tredje tirsdag og begynner kl. 12.00, normalt i Castbergs bibliotek, seminarrommet i 3. etasje i Domus Bibliotheca. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00.

Kommende 5 dager

i dag jan.
Tid og sted: 25. jan. 2022 12:0013:00, Zoom (lenke distribueres til alle på IOR rett før arrangementet starter)

Presentasjon av utkast til valgemnerapport, ved arbeidsgruppens leder Tarjei Bekkedal og studiedekan Marianne Jenum Hotvedt.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 8. feb. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Erik Magnus Boe innleder med utdrag fra sin bok 'Rettskildelære under debatt, 2021

Instituttleder Kirsten Sandberg leder seminaret.

Tid og sted: 1. mars 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Vibeke Blaker Strand og Kirsten Sandberg innleder med utgangspunkt i sin artikkel i den kommende boka "Kjønn og rett".

Tid og sted: 8. mars 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Anne Robberstad holder sin fratredelsesforelesning.

Tid og sted: 22. mars 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Anne Hellum, Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand presenterer sin bok om nordisk likestillingsrett.

Tid og sted: 5. apr. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca)

Presentasjon fra CELL. Innleder og nærmere tema kommer.