Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver andre eller tredje tirsdag og begynner kl. 12.00, normalt i Castbergs bibliotek, seminarrommet i 3. etasje i Domus Bibliotheca. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 13. des. 2022 12:0013:00, Castbergs bibliotek

Instituttlunsj for Institutt for offentlig rett. Professor Vaidotas Vaicaitis, Vilnius universitet innleder.