Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver tredje tirsdag og begynner kl. 12.00. De finner sted enten i Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca eller i møterom 571 i 5. etasje i Domus Nova. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00 (senest kl.13.10).

Kommende 5 dager

26 mars
Tid og sted: 26. mars 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Marit Halvorsen innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 2. apr. 2019 12:00 - 13:00, Seminarrom 571, Domus Nova, St Olavs plass 5

Professor Christina Voigt innleder om FN-klimatoppmøtet som fant sted i desember i Katowice, Polen. Hun deltok som jurist og forhandler i den norske delegasjonen og ledet forhandlingene om Parisavtalens etterlevelsesmekanisme. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 9. apr. 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor emeritus Inge Lorange Backer leder utvalgsarbeidet som har hatt som mål å revidere forvaltningsloven, og innleder om arbeidet. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 30. apr. 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Christoffer C. Eriksen innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 28. mai 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Maja Janmyr innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 11. juni 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.