Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver andre eller tredje tirsdag og begynner kl. 12.00. De finner sted enten i Castbergs bibliotek i 3. etasje i Domus Bibliotheca eller i møterom 8113 i 8. etasje i Domus Juridica. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00.

Kommende arrangementer

Professor emeritus Ulf Stridbeck
Tid og sted: 14. apr. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Ulf Stridbeck innleder som del av sin 70-årsmarkering.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum
Tid og sted: 19. mai 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Om arbeidet med NOU 2019:23 Ny opplæringslov og hovedtrekkene i utvalgets forslag ved leder av utvalget Jon Christian Fløysvik Nordrum. 

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.