Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver tredje tirsdag og begynner kl. 12.00. De finner sted enten i Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca eller i møterom 571 i 5. etasje i Domus Nova. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00 (senest kl.13.10).

Kommende arrangementer

Erling Hjelmeng
Tid og sted: 8. okt. 2018 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek i 3.etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Studiedekan Erling Hjelmeng innleder om bedre underviningsplanlegging. I tillegg vil Hilde Westbye ved Juridisk bibliotek informere om Lovdata Pro, Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 9. okt. 2018 12:00 - 13:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Professor Jo Stigen innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 23. okt. 2018 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Sverre Blandhol innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 30. okt. 2018 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Maria Astrup Hjort tiltrådte som førsteamanuensis 1. juli 2017 og vil nå holde sin tiltredelsesforelesning. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 18. des. 2018 12:00 - 13:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Instituttleder Inger Johanne Sand inviterer til julelunsj, velkommen!