Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver andre eller tredje tirsdag og begynner kl. 12.00. De finner sted enten i Castbergs bibliotek i 3. etasje i Domus Bibliotheca eller i møterom 8113 i 8. etasje i Domus Juridica. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00.