Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver andre eller tredje tirsdag og begynner kl. 12.00, normalt i Castbergs bibliotek i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00.

Kommende arrangementer

Bilde av bygningen Domus Bibliotheca
Tid og sted: 17. aug. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Velkommen til et nytt semester!  Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen. Det blir presentasjoner av nyansatte og informasjon om aktuelle saker.

Bildet kan inneholde: tekst, vannfartøy, luftfartøy, utgivelse, bok.
Tid og sted: 24. aug. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Faglig innhold forberedes av professor Jo Stigen og professor Johan Boucht.

Portrett av Alf Petter Høgberg
Tid og sted: 31. aug. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Professor Alf Petter Høgberg innleder.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Tid og sted: 14. sep. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek og Zoom

Professor Anne Hellum og professor Vibeke Blaker Strand innleder om sin nye bok.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Bilde av bokens omslag.
Tid og sted: 28. sep. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek og Zoom

Professor emerita Anne Robberstad innleder med utgangspunkt i sin bok «Hvem har bevisbyrden? Tvilsrisikoen i sivile saker».

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.