Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver tredje tirsdag og begynner kl. 12.00. De finner sted enten i Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca eller i møterom 571 i 5. etasje i Domus Nova. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00 (senest kl.13.10).

Kommende 5 dager

22 jan.
Tid og sted: 22. jan. 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Dekan Dag Michalsen innleder om budsjettsituasjonen ved fakultetet og fremtidig organisering. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 29. jan. 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Spesialbibliotekar Johan Aimo Soilammi Jørgensen leder oss gjennom et fokusgruppearbeid om plassering av bibliotekets samling i nytt lokale i Domus Juridica. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 12. feb. 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Sverre Blandhol innleder med utgangspunkt i sin nye bok om forhandlinger. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 26. feb. 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 12. mars 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor emeritus Aslak Syse innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 19. mars 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Christina Voigt innleder om FN´s klimatoppmøte som fant sted i desember i Katowice, Polen. Hun deltok som jurist og forhandler i den norske delegasjonen og ledet forhandlingene om Parisavtalens etterlevelsesmekanisme. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.