Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver andre eller tredje tirsdag og begynner kl. 12.00. De finner sted enten i Castbergs bibliotek i 3. etasje i Domus Bibliotheca eller i møterom 8113 i 8. etasje i Domus Juridica. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00.

Kommende arrangementer

Førsteamanuensis Anne Kjersti Befring
Tid og sted: 25. aug. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek eller Zoom

Anne Kjersti Befring har tiltrådt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, og vil holde sin tiltredelsesforelesning. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

fengselsgjerde og fredelige hender
Tid og sted: 8. sep. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek eller Zoom

Ingunn Ikdahl ved Institutt for offentlig rett og Thomas Ugelvik ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi presenterer deres nye Forskningsrådsfinansierte prosjekt Prisoner Health in healthy prisons: Punishments, marginalisation, and Access to welfare (PrisonHealth). Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Ringer i vann.
Tid og sted: 6. okt. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek eller Zoom

Christina Voigt og Kirsten Sandberg innleder, og instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Ringer i vann.
Tid og sted: 20. okt. 2020 12:0013:00, Catbergs bibliotek eller Zoom

Kristin Bergtora Sandvik ved IKRS og Ingunn Ikdahl innleder om sitt tverrfaglige prosjekt RIPPLES som er et av flere prosjektsamarbeid mellom IOR og Institutt for kriminologi og rettssoiologi. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Professor Arvid Aage Skaar
Tid og sted: 3. nov. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek eller Zoom

Arvid Aage Skaar innleder som del av sin 70-årsmarkering. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.