Instituttlunsj: Open Access i forskerhverdagen

Hva betyr UiOs Open Access politikk for deg? Margaret Fotland og Herman Strøm fra avdeling for fagstøtte gir en introduksjon til UiOs Open Access politikk. Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Gjøre kunnskap tilgjengelig

"Å satse på Open Access er en viktig del av arbeidet for å gjøre kunnskap tilgjengelig – ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Et universitets oppgave er ikke bare å skape ny kunnskap, men også å sørge for at kunnskapen kommer fram dit den trengs. Kunnskap må formidles for å komme til nytte". skriver rektor i sin blogg om Open Access.

UiOs Open Access politikk

UiO vedtok i 2011 en politikk for Open Access. I valget mellom faglig likeverdige publiseringskanaler anbefaler UiO at alle ansatte publiserer i tidsskrifter som gir allmennheten åpen tilgang til artikkelen, enten gjennom å være et Open Access-tidsskrift eller gjennom å tillate institusjonell arkivering med en etterfølgende tilgjengeliggjøring. De som nå tilsettes ved UiO plikter å avlevere en post-print versjon av vitenskapelige artikler produsert i forbindelse med tilsettingsforholdet til det institusjonelle elektroniske vitenarkivet. For å gjøre jobben så lett som mulig, har UiO utviklet en egen verktøykasse for Open Access.

Publiseringsfond

I UiOs budsjett for 2014 ble det satt av totalt 2,8 millioner kroner til Open Access-arbeid. To millioner av dette beløpet er en varig satsing på et publiseringsfond. (Tekst hentet fra Rektors blogg om Open Access 26/7/2013).
 

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 6. jan. 2015 09:08 - Sist endret 6. nov. 2015 08:48