Instituttlunsj: Analyseverktøy for normanalyse

Elisabeth Eneroth, Lunds Universitet presenterer et analyseverktøy for normanalyse: Kritisk materiell giltighetsprövning av rättsliga normer i teori og praktik – Varför? På vilket sätt? Resultat? Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Elisabeth Eneroth presenterer sitt teori- og metodearbeid innen rammen av hennes doktorgradsavhandling "Unge på hem för vård eller boende. Om rättssäkerhet, legitimitet og tillit vid beslut om ungas vård (Jure förlag 2014).

Eneroth har utarbeidet et rettsanalytisk verktøy for kritisk materiell gyldighetsprøving av rettslige normer. Utgangspunkt var Kaarlo Tuori kritiske rettspositivisme (Critical Legal Positivism, Ashgate 2002) og hans oppfatning om rettslig gyldighet. Kompletterende kilder var blant annet Jürgen Habermas artikkel om rasjonell rekonstruksjon, "What is Universal Pragmatics? i Communication and Evolution of Society (Heinemann 1979).

Det rettsanalytiske verktøyet har fem steg:

  • Valg av rettslig norm
  • Analyse av argumentets struktur
  • Gyldighetsindikatoren
  • Språklig rasjonalitet
  • Utsikt til faktisk aksept

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 2. feb. 2015 13:10 - Sist endret 7. mai 2015 10:32