Instituttlunsj: Nytt bygg på Tullinløkka og markering av vårens doktorander

Ulf Stridbeck leder lunsjen.

UNIVERSITETSAKSE: Den nye bygningen vil ligge vis-à-vis universitetshagen og universitetsbygningene på Karl Johan. Illustrasjon: Entra.

Instituttsaker

Nybygg i Kristian Augusts gate: en oppdatering

Det juridiske fakultet ønsker å erstatte alle våre nåværende leide lokaler (Domus Nova, Cort Adelers gate, St Olavs gate, Misjonssalen m.v.) med arealer i et nybygg ved Tullinløkka.

Nybygg i Kristian Augusts gate kan bli en realitet hvis Entra får igjennom sitt reguleringsforslag for Tullinkvartalet. Reguleringsforslaget innebærer at Tronsmogården og Bårdargården rives for å gjøre plass til et nybygg.

Fakultetet har allerede vedtatt at det er IOR, fakultetssekretariatet, Juridisk bibliotek og studentarealer (auditorier, lesesaler m.v.) som skal inn i de nye lokalene, dersom bygget blir realisert. Fakultetets øvrige enheter vil i så fall fordeles på de gamle universitetsbygningene på Universitetsplassen. IOR vil ventelig bli innplassert i 7. og 8.etasje i nybygget,

Det er satt ned en hovedbrukergruppe med representanter bl.a. fra IOR (Sverre Blandhol og Øyvind Henden), fagforeningene (Kjetil Frantzen, overingeniør ved IOR) og vernelinjen (Elisabeth Wenger-Hagene, rådgiver ved IOR). Hovedbrukergruppen har jevnlige møter for å gi innspill i prosessen med utforming av lokalene.

Foreløpig er det ikke fokus på detaljutforming av kontorlokalene, men arkitektene ønsker bl.a. tilbakemelding fra UiO før sommeren på spørsmålet om hvilken etasje kantinen bør plasseres i, og planløsning for auditoriene. Her kan du laste ned et kortfattet notat fra et møte i hovedbrukergruppen som gir litt bakgrunnsinformasjon om de mest aktuelle problemstillingene. 
 
I instituttlunsjen den 26. mai vil hovedbrukergruppemedlemmene gi mer informasjon om arbeidet i hovedbrukergruppen så langt og invitere til innspill fra de ansatte. Vi har særlig behov for innspill fra de vitenskapelig ansatte.

 

Markering

Vi feirer vårens doktorander med kake!

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 17. mars 2015 13:48 - Sist endret 15. jan. 2016 11:00