Instituttlunsj: Sinnsykelovgivningen gjennom tidene, fra 1848 til 2015

Aslak Syse gir oss en innføring i sinnsykelovgivningens historie. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Aslak Syse. Foto: Institutt for offentlig rett.

Sinnsykelovgivningen gjennom tidene, fra 1848 til 2015

I innledningen belyses først og fremst den sivilrettslige tvangspsykiatrien, slik lovgivningen har vært på feltet fra den første sinnsykeloven i 1848 og fram til i dag.

Tidligere var denne utskilt fra strafferettslige betraktninger. Det er ikke lenger tilfelle, etter endringer i psykisk helsevernloven i kjølvannet av Breivik-saka. Dette er også spørsmål som blir berørt.

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 5. juni 2015 11:01 - Sist endret 14. mars 2016 08:52