2016

Tidligere

Tid og sted: 13. des. 2016 12:0013:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen, og vil oppdatere oss på prosessen for det nye bygget på Tullinløkka.

Tid og sted: 29. nov. 2016 12:0013:00, Rom 571, Domus Nova, St. Olavspl. 5

Anders Løvlie presenterer NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 8. nov. 2016 12:0013:00, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Joanna Nicholson presenterer forskningen som gjøres under PluriCourts pilar om Internasjonale straffedomstoler. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 18. okt. 2016 12:0013:00, Rom 571, Domus Nova, St. Olavspl. 5

Stipendiat Gunnhild Storbekkrønning Solli innleder om sitt doktorgradsprosjekt. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 27. sep. 2016 12:0013:00, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Arild Brukstuen og Omar Saleem Rathore, vitasser ved instituttet, presenterer sine prosjekter. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 6. sep. 2016 12:0013:00, Rom 571, Domus Nova, St. Olavspl. 5

Professor Aslak Syse innleder som del av sin 70-årsmarkering. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 23. aug. 2016 12:0013:00, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Professor Inge Lorange Backer innleder som del av sin 70-årsmarkering. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 11. mai 2016 12:0014:00, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Instituttleder Ulf Stridbeck leder møtet.

Dekan Dag Michalsen deltar også i diskusjonen.

Tid og sted: 3. mai 2016 12:0013:00, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Professor Arvid Aage Skaar holder sin tiltredelsesforelesning med temaet Hvordan spare hundre millioner kroner i skatt - ved et pennestrøk? Rt-2015-1360 (Odfjell) og Rt-2015-1260 (Herkules). Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 19. apr. 2016 12:0013:00, Store møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Fulbright-stipendiat Anna Offit presenterer sin forskning. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 5. apr. 2016 12:0013:00, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Gjennomføringsstipendiat Blazej Kuzniacki innleder. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 15. mars 2016 12:0013:00, Rom 571, Domus Nova, St. Olavspl. 5

Nytilsatte professor i statsvitenskap Daniel Naurin presenterer sin forskning. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 16. feb. 2016 12:0013:00, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

4 av instituttets vitasser presenterer sine prosjekter. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 2. feb. 2016 12:0013:00, Rom 571, Domus Nova, St. Olavspl. 5

Stipendiat Carola Lingaas presenterer sin forskning. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 12. jan. 2016 12:0013:00, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Nyansatte førsteamanuensis Malcolm Langford innleder. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.