2017

Tidligere

Tid og sted: 19. des. 2017 12:0013:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Instituttleder Ulf Stridbeck inviterer til julelunsj, årets siste og hans siste Instituttlunsj.

Tid og sted: 28. nov. 2017 12:0013:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Utvalgsleder Heidi Mork Lomell vil informere om formidlingsutvalgets rapport og utvalgets viktigste anbefalinger. Cristin-kontoret vil informere om Open Access ved UiO og avlevering av artikler til vitenarkivet ved registrering i Cristin. Instituttets nestleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 21. nov. 2017 12:0013:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Innledning ved professor Andreas Føllesdal. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 31. okt. 2017 12:0013:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Synnøve Ugelvik har tiltrådt som førsteamanuensis ved instituttet, og vil holde sin tiltredelsesforelesning. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 17. okt. 2017 12:0013:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Johan Vorland Wibye innleder. Professor Christoffer C. Eriksen leder lunsjen.

Tid og sted: 10. okt. 2017 11:3012:30, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Studiedekan Erling Hjelmeng vil informere om de viktigste endringene på undervisningssiden med særlig fokus på digitale hjelpemidler til eksamen. Eksamensseksjonen vil informere om konsekvensene av flyttingen digital eksamen til Silurveien. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 26. sep. 2017 12:0013:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Nora Marie Haune Bornø, Lucy Furuholmen, Maria Lisiecka og Tomas Midttun Tobiassen, vitenskapelige assistenter ved instituttet, presenterer sine prosjekter. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 18. sep. 2017 12:0013:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Valgemnegruppen (Ikdahl-utvalget) har nå  avsluttet sitt arbeid med delrapport 1a og 1b. Det er forslag om et nytt system for opprettelse og videreføring av valgemner som vil involvere instituttene  på en ny måte. Instituttets nestleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 12. sep. 2017 12:0013:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Temaet for Anders Løvlies tiltredelsesforelesning er rettsvitenskapens tilgang til retten. Hva, om noe, er utilgjengelig for rettsvitenskapen. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 22. aug. 2017 12:0013:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Nikolai K. Winge tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett 1. august, og holder sin tiltredelsesforelesning. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 30. mai 2017 12:0013:00, Rom 571, Domus Nova, St. Olavspl. 5

Kirsten Ketscher gir en retrospektiv analyse av rettslige posisjoner i sine publikasjoner (bøker og artikler) innenfor rettsvitenskapen generelt, og mer spesifikt kvinneretten, sosialretten, diskriminerings- og likestillingsretten, som del av sin 70-årsmarkering. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 16. mai 2017 12:0013:30, Store møterom i 3.etg. Domus Bibliotheca

Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 25. apr. 2017 12:0013:00, Rom 571, Domus Nova, St. Olavspl. 5

Jørgen Sørgard Skjold innleder om sitt doktorgradsprosjekt som omhandler den alminnelige folkerettens regulering av represalier, også kjent i dag under betegnelsen mottiltak (counter-measures). Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 4. apr. 2017 12:0013:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Vibeke Blaker Strand har tiltrådt som professor ved instituttet, og vil holde sin tiltredelsesforelesning med temaet Forbud mot hijab - utviklingstrekk i et sammensatt rettskildebilde. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 14. mars 2017 12:0013:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Kristin Skjørten innleder over temaet Foreldretvister om bosted og samvær. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 14. feb. 2017 12:0013:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

The PluriCourts Investment pillar will present the main findings of the first four years of Research. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 17. jan. 2017 12:0013:30, Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca

Velkommen til lansering av boken "Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier". Boken er redigert av Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand. Arrangementet er åpent for alle.