Instituttlunsj: Forbud mot hijab - utviklingstrekk i et sammensatt rettskildebilde

Vibeke Blaker Strand har tiltrådt som professor ved instituttet, og vil holde sin tiltredelsesforelesning med temaet Forbud mot hijab - utviklingstrekk i et sammensatt rettskildebilde. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Vibeke Blaker Strand. Foto: IOR.

Vibeke Blaker Strands forskning og undervisning er i hovedsak knyttet til fagene internasjonale menneskerettigheter, diskriminerings- og likestillingsrett, velferdsrett og metode. Hennes ph.d.-avhandling belyser spenninger mellom diskrimineringsvern og religionsutøvelse i en norsk kontekst. Avhandlingen ble utgitt som bok på Gyldendal forlag i 2012 med tittelen: «Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?»


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 17. jan. 2017 09:42 - Sist endret 4. juli 2017 12:58