Instituttlunsj: Foreldretvister om bosted og samvær

Kristin Skjørten innleder over temaet Foreldretvister om bosted og samvær. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Kristin Skjørten. Foto: IOR.

Kristin Skjørten er Forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Professor II ved Institutt for offentlig rett. Hennes forskningsområder inkluderer vold i nære relasjoner, barnefordeling, Barnekonvensjonen og barns rettigheter (NKVTS og Wikipedia).


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 11. nov. 2016 15:02 - Sist endret 4. juli 2017 12:58