Ekstraordinær instituttlunsj: Valgemnegruppens forslag: Høring på instituttene

Valgemnegruppen (Ikdahl-utvalget) har nå  avsluttet sitt arbeid med delrapport 1a og 1b. Det er forslag om et nytt system for opprettelse og videreføring av valgemner som vil involvere instituttene  på en ny måte. Instituttets nestleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Saken sendes nå på høring til styringsorganene dekanatet, PMR og Instituttledermøtet. Saken er i første omgang satt opp til diskusjon i instituttledermøtet den 20. september. I den anledning inviterer instituttledelsen alle interesserte på IOR til en ekstraordinær instituttlunsj mandag 18.9 for å diskutere arbeidsgruppens forslag. Arbeidsgruppens leder Ingunn Ikdahl vil delta i møtet.

Arbeidsgruppen er særlig spent på tilbakemeldingene fra instituttlederne og instituttene, og dem har bedt om at forslagene sendes på en høring også på instituttene med frist 15. oktober. Det vil altså bli mulighet for å gi tilbakemeldinger også for de som ikke har anledning til å delta på møtet 18.9, men vi håper at flest mulig har anledning til å delta på møtet og gi sine innspill på et tidlig tidspunkt.

Her finner dere lenke til rapportene, arbeidsgruppens mandat og aktuelle oversikter:

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/valgemner/

Valgemnegruppens forslag: Høring på instituttene [pdf.]


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 12. sep. 2017 15:27 - Sist endret 12. sep. 2017 15:27