Instituttlunsj: Hvem bestemmer hva ved overlappende kompetanse i lovverket?

Nikolai K. Winge tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett 1. august, og holder sin tiltredelsesforelesning. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Nikolai K. Winge. Foto: IOR.

I sin tiltredelsesforelesning viser Winge hvordan vi over tid har fått en rettstilstand hvor mange forvaltningsorganer har overlappende kompetanse. Spesielt gjør dette seg gjeldende innfor areal- og ressursforvaltningen hvor en bruksendring ofte krever tillatelse fra flere organer som utleder myndighet etter forskjellig lover. Han gjør rede for hvilke implikasjoner rettsutviklingen har, både med hensyn til rettstolkningen og håndhevingen. Han reiser spørsmålet om pendelen har svingt for langt bort fra et forvaltningsrettslig spesialitetsprinsipp.

Nikolai K. Winges forskning og undervisning er i hovedsak knyttet til fagene forvaltningsrett, miljørett, plan- og bygningsrett og tingsrett. Winges doktoravhandling ble utgitt som bok på Universitetsforlaget i 2013 med tittelen: «Kampen om arealene - rettslig styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning».

Mer informasjon om Winges forskning.


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 30. mars 2017 08:54 - Sist endret 8. aug. 2017 09:14