Instituttlunsj: Kirsten Ketscher bedste (og værste) 1990-2017

Kirsten Ketscher gir en retrospektiv analyse av rettslige posisjoner i sine publikasjoner (bøker og artikler) innenfor rettsvitenskapen generelt, og mer spesifikt kvinneretten, sosialretten, diskriminerings- og likestillingsretten, som del av sin 70-årsmarkering. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Kirsten Ketscher. Foto: UiO.

Ketschers forskningsfelt inkluderer kvinnerett, sosial- og arbeidsrett, sosiale rettigheter, EU-rett, menneskerettigheter og grunnrettigheter. Hun har hovedstilling som professor i sosialrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i København.


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 11. nov. 2016 09:56 - Sist endret 16. mars 2017 11:13