Instituttlunsj: Å skyte på bevegelig blink: Den dynamiske staten som utfordring for offentligrettslige forskere

Synnøve Ugelvik har tiltrådt som førsteamanuensis ved instituttet, og vil holde sin tiltredelsesforelesning. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Synnøve Ugelvik. Foto: IOR.

"Offentleg rett er rettsreglene dels om forholdet mellom individet og det offentlege, dels om forholdet mellom ulike offentlege organer," ifølge Institutt for offentlig retts nettsider. Videre omhandler folkerett "rettsholda mellom sjølvstendige statar, men også i nokon grad rettsforholda mellom enkeltindivid og statar, og mellom organisasjonar og statar."

Staten er i alle tilfeller en sentral aktør for instituttets forskere. I denne forelesningen viser Ugelvik noen interessante endringer ved staten, eksemplifisert særlig ved politiet, og diskuterer hvilke implikasjoner disse endringene har, kan eller bør ha for forskere i offentlig rett.

Om Synnøve Ugelvik

Synnøve Ugelviks forskningsinteresser relateres alle til staten som forskningsobjekt, men på forskjellige måter og nivåer. Hovedaktøren i interessefeltet er politiet, og hennes forskningsinteresse sirkler særlig rundt politiets kontroll med borgerne, samt effekten av denne kontrollen. Videre rettes fokus på staten Norge i internasjonal sammenheng, derunder forvaltningsrett. Relasjonen til EU og internasjonal innflytelse på norsk styringsmakt ligger naturlig midt i forskningsfeltet der utlendingsrett også er en viktig del. De underliggende rettsteoretiske problemstillinger gir grunnleggende inngangsperspektiver, så også menneskerettighetsfeltet. 


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 7. apr. 2017 14:57 - Sist endret 27. okt. 2017 13:52