Instituttlunsj: Robotjurister

Malcolm Langford innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Professor Malcolm Langford. Foto: UiO.

Det siste tiåret har vi sett utviklingen av "juridisk teknologi" og de første skrittene mot en "robotisering" av retten og juridiske institusjoner.

En kombinasjon av flere elementer danner grunnlaget for en delvis transformasjon av juridisk praksis:

- ekspertrettssystemer og rettsstatistikk (1980-tallet)

- digitale plattformer og tekstanalyser (1990-tallet)

- fremskrittene innen kunstig intelligens og big data (2000-tallet).

Denne presentasjonen omhandler fremveksten av robotjussen, stiller kritiske spørsmål om ansvar, nøyaktighet og rettferdighet, og argumenterer for et konstruktiv tilnærming til lovens teknologiske fremtid.

 

---

 

The last decade has witnessed the rise of 'legal technology' and the first steps in the 'robotisation' of law and legal institutions. The combination of expert law systems and legal statistics (1980s), digital platforms and text analysis (1990s) and developments in artificial intelligence and big data (2000s) have created the possibility for a partial transformation of legal practice. This presentation charts the rise of robolawyering and roboregulation, asks critical questions about accountability, accuracy and equity, and argues for a constructive engagement with law's technological future.

 

 

Publisert 16. apr. 2018 13:11 - Sist endret 4. juni 2018 14:38