Instituttlunsj: Introduksjon av et nærings-ph.d.-prosjekt om fiskeri- og akvakulturlovgivning i samarbeid med SALT Lofoten AS

Nærings-ph.d. Guri Hjallen Eriksen innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Guri Hjallen Erisen. Foto: IOR.

Tema for prosjektet er en studie av konsesjons- og sanksjonssystemet i norsk fiskeri- og akvakulturlovgivning. Hovedformålet er å kartlegge hva som er gjeldene rett i noen utvalgte deler av lovgivningen, samt vurdere hvordan reglene fungerer i et bredere samfunnsperspektiv.

Guri vil i lunsjen snakke litt generelt om prosjektet og om ordningen med nærings-ph.d. i samarbeid med kompetansebedriften SALT Lofoten (www.salt.nu).


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 9. jan. 2018 13:01