Instituttlunsj: Instituttsaker og instituttets planer for det neste året

Instituttlunsjer, arbeidsmiljø og likestilling, forskning og undervisning er temaer som tas opp i denne lunsjen som ledes av Instituttleder Inger Johanne Sand.

Domus Bibliotheca og Domus Nova. Foto: IOR.

Program

  • Presentasjon av nye ansatte.
  • Inger-Johanne Sand vil orientere om instituttets planer.
  • Synnøve Ugelvik vil orientere om kommende midtveisevalueringer.
  • Christoffer Eriksen vil orientere om endringer i undervisnings- og eksamensopplegg på 2.studieår. 

Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 8. jan. 2018 12:16 - Sist endret 9. jan. 2018 11:43