Instituttlunsj: Overprøving og kontroll i miljøforvaltningen - Behov for et uavhengig organ i Norge?

Førsteamanuensis Nikolai Winge innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Gjennom Århuskonvensjonen artikkel 9 har Norge forpliktet seg til å gi tilgang til rettsmidler i miljøsaker. I dag kan forvaltningsvedtak som påvirker miljøinteresser overprøves av flere kontrollinstitusjoner, blant av forvaltningen selv, av Sivilombudsmannen og i domstolene.

Alle prøvingsinstitusjoner har imidlertid svakheter som i sum reiser spørsmål om vi i norsk rett overholder våre forpliktelser etter Århuskonvensjonen.

Spørsmålet er om vi behøver et nytt kontrollorgan i norsk miljørett, slik de har i både Sverige og Danmark. 


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 15. jan. 2018 13:38 - Sist endret 6. aug. 2019 08:52