Persontilpasset medisin på bakgrunn av genetiske analyser og Big Data

Stipendiat Anne Kjersti Befring innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Anne Kjersti Befring. Foto: UiO.

Persontilpasset medisin innebærer endringer av medisinen: Generelle diagnoser og behandlingstiltak erstattes av mer presise diagnoser med utgangspunkt i den enkeltes genetikk. For å oppnå persontilpasset medisin må det samles inn genetiske opplysninger og andre helseopplysninger fra et stort antall mennesker som sammenligningsgrunnlag, for kvalitetssikring av behandlingstilbud og for forskning. Innføring av persontilpasset medisin bygger på at fellesskapet må investere i nye behandlingsformer og i å sammenstille betydelig opplysninger om befolkningen.

Det danner grunnlag for nye rettslige forskningstemaer. Retten til helsehjelp og til å bli behandlet med verdighet og respekt for frivillighet hører til grunnleggende rettigheter. Plikten og retten til et forsvarlig helsetilbud og selvbestemmelsesretten står sentralt i den norske velferdsstat og innenfor helseretten. Hva som er forsvarlig helsehjelp, hvordan helsehjelpen skal tilbys og fordeles og innholdet i selvbestemmelsesretten er sentrale problemsstillinger i forbindelse med persontilpasset medisin.

 


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

 

Publisert 19. feb. 2018 12:39 - Sist endret 10. apr. 2018 09:50