Instituttlunsj: Vitasspresentasjoner

Pernille Sandberg Drtina og Sunniva Rebbestad, vitenskapelige assistenter ved instituttet, presenterer sine prosjekter. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Krav til begrunnelse av lovgivers vedtak

- Presentasjon av Pernille Sandberg Drtina

Oppgaven tar sikte på å analysere slike begrunnelseskrav som Høyesterett i nyere tid har stilt overfor lovgivers beslutninger. Det er eksempler på at slike krav har blitt stilt på en rekke områder, men jeg har foreløpig begrenset meg til å behandle Høyesteretts forventninger om begrunnelse av lovvedtak i grunnlovssaker.

EMDs argumentasjon i spørsmål om inngrep i religionsfridomen

- Presentasjon av Sunniva Rebbestad 

Eg analyserer saker om forbod mot religiøse klesplagg, religiøse uttrykk ved statlege undervisningsinstitusjonar og staten si rolle i høve trussamfunn sine interne konfliktar. Som Pernille skriv eg under prosjektet "Klarspråk i juridisk forskning og undervisning". I oppgåva undersøkjer eg kva autoritative argument og førestillingar domstolen baserer sine slutningar på, og korleis desse kjem til uttrykk og vert utvikla i domstolen sin praksis.


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 11. jan. 2018 09:50 - Sist endret 14. des. 2018 14:31