Instituttlunsj: Om valgfagsporteføljen

Instituttleder Inger Johanne Sand innleder og leder lunsjen.

 

Før sommeren sendte instituttene ut sine foreløpige innstillinger i valgemneprosessen på høring ved eget institutt. Høringsutkastet som skal diskuteres på dette møtet er sendt ut på epost (pdf-versjon kan  lastes ned her).

Forskergruppeledere, programrådeledere for engelskspråklige masterprogrammer, profilansvarlige og JSU mottok en særskilt oppfordring til å bidra til høringen. Høringsfristen er satt til 1. september 2018. 

Tidsplanen for resten av valgemneprosessen er nå slik: 

  • 1. sept: høringsfrist på foreløpige innstillinger
  • 10. oktober: Instituttledermøte hvor innstillingene skal diskuteres i fellesskap 
  • 17. oktober: instituttene leverer sine endelige innstillinger til hvilke emner som skal tilbys for neste porteføljeperiode 
  • 4. desember: PMR behandler dette og vedtar portefølje 
  • Medio desember: dekanen vedtar eventuell videreføring/nedleggelse av emner som ikke sorterer innunder PMR
  • 15. desember: alle vedtak på plass
  • Studieadministrasjonen publiserer informasjon om nedleggelser i løpet av desember

Alle foreløpige innstillinger, oppdatert tidsplan m.v. er publisert på fakultetets nettside om valgemneprosessen

 

Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

 

Publisert 29. juni 2018 14:30 - Sist endret 6. aug. 2019 08:53