Instituttlunsj: Hva er en god prosessordning?

Maria Astrup Hjort tiltrådte som førsteamanuensis 1. juli 2017 og vil nå holde sin tiltredelsesforelesning. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Førsteamanuensis Maria Astrup Hjort. Foto: UiO.

Sivilprosessen er basert på prinsipper som gjennomsyrer saksbehandlingen i domstolen. Med noen mindre justeringer er dette prinsipper som har ligget til grunn for norsk sivilprosess helt siden vedtakelsen av tvisteloven i 1915. Disse prinsippene er oppstilt for å nå et overordnet mål, nemlig ønsket om en best mulig prosessordning. Men hva er det som gjør en prosessordning god? Og leder de sivilprosessuelle prinsippene mot den prosessordningen vi ønsker oss?

Maria Astrup Hjort er faglærer i sivilprosess, rettshistorie og etikk, og hennes forskning spenner over mange ulikeartede tema. Spørsmål knyttet til prosessrett utgjør imidlertid en betydelig andel av det vitenskapelige arbeidet. Prosessretten belyses rettsdogmatisk, komparativt, rettshistorisk og rettspolitisk. Doktoravhandlingen "Tilgang til bevis i sivile saker - Særlig om digitale bevis" ble gitt ut som bok ved Universitetsforlaget i 2016.


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

 

Publisert 18. mai 2018 12:57 - Sist endret 6. aug. 2019 08:54