2019

Kommende

Professor Cecilia M. Bailliet
Tid og sted: 3. sep. 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Cecilia M. Bailliet innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen, som vil holdes på engelsk.

Professor emeritus Erik M. Boe
Tid og sted: 22. okt. 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor emeritus Erik M. Boe innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Henter forslag fra Google
Tid og sted: 5. nov. 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Maja Janmyr innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Bilde av Kjersti Lohne. Foto: UiO.
Tid og sted: 26. nov. 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Forsker Kjersti Lohne innleder om sin forskning innen prosjektet Scandinavian Rights Revolution. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 3. des. 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Jørn Øyrehagen Sunde tiltrer ved Instituttet 1. november 2019 og holder sin tiltredelsesforelesning. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tidligere

Tid og sted: 11. juni 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 28. mai 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Studiedekan Erling Hjelmeng innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 7. mai 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Fakultetsstyret har igangsatt en prosess for å vurdere fakultetets organisering. En arbeidsgruppe ledet av Ragnhild Hennum skal undersøke ulemper og fordeler ved dagens organisering. Arbeidsgruppen vil møte fagmiljøene ved fakultetet, og 7. mai kommer de til IOR og instituttlunsjen. Ragnhild Hennum innleder til diskusjon.

Tid og sted: 30. apr. 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Christoffer C. Eriksen innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 9. apr. 2019 11:3013:15, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor emeritus Inge Lorange Backer leder utvalgsarbeidet som har hatt som mål å revidere forvaltningsloven, og innleder om arbeidet. Instituttleder Inger Johanne Sand leder denne instituttlunsjen, som er utvidet med oppstart kl 11:30.

Tid og sted: 2. apr. 2019 12:0013:00, Seminarrom 571, Domus Nova, St Olavs plass 5

Professor Christina Voigt innleder om FN-klimatoppmøtet som fant sted i desember i Katowice, Polen. Hun deltok som jurist og forhandler i den norske delegasjonen og ledet forhandlingene om Parisavtalens etterlevelsesmekanisme. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 26. mars 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Marit Halvorsen innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 12. mars 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor emeritus Aslak Syse innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 26. feb. 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum innleder. Instituttets nestleder Synnøve Ugelvik leder lunsjen.

Tid og sted: 12. feb. 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Professor Sverre Blandhol innleder med utgangspunkt i sin nye bok om forhandlinger. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 29. jan. 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Spesialbibliotekar Johan Aimo Soilammi Jørgensen leder oss gjennom et fokusgruppearbeid om plassering av bibliotekets samling i nytt lokale i Domus Juridica. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 22. jan. 2019 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Dekan Dag Michalsen innleder om budsjettsituasjonen ved fakultetet og fremtidig organisering. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.