Utvidet instituttlunsj: Forvaltningslovutvalget [MERK TIDSPUNKT!]

Professor emeritus Inge Lorange Backer leder utvalgsarbeidet som har hatt som mål å revidere forvaltningsloven, og innleder om arbeidet. Instituttleder Inger Johanne Sand leder denne instituttlunsjen, som er utvidet med oppstart kl 11:30.

Inge Lorange Backer. Foto: IOR.

Hovedpunkt i mandatet

Utvalget skal foreta en samlet gjennomgåelse av forvaltningsloven 1967 og tilgrense ulovfeste forvaltningsrett og foreslå lovendringer eller ny lov om forvaltningens saksbehandling (Regjeringen.no).


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

MERK TIDEN: KL 1130-1315.

Velkommen!

Publisert 14. jan. 2019 08:48 - Sist endret 26. mars 2019 13:36