Instituttlunsj: Åpenhetsutvalgets innstilling

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Benedikte Moltumyr Høgberg. Foto: UiO.

Åpenhetsutvalget har hatt i oppdrag å fastlegge hva som er gjeldende rett ved regulering av besøk, fotografering, film- og lydopptak, samt legge frem retningslinjer for slik aktivitet, i fire offentlige sektorer;

  • helse- og omsorgssektoren
  • barnevernet
  • barnehager og
  • skoler.

Utvalget ble oppnevnt i 2017 av Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet, og leverer sin NOU til statsråd Høie den 30. april 2019.

Benedikte M. Høgberg har ledet utvalget. Hun innleder om utvalgets konklusjoner.


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 17. jan. 2019 10:43 - Sist endret 1. mars 2019 11:28