Instituttlunsj: Tvangsbruk på helse- og omsorgsfeltet - Forvaltningsloven i praksis

Professor emeritus Aslak Syse innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Asalk Syse. Foto: IOR.

 


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 23. nov. 2018 13:12