Aktualitetslunsj: NAV-saken

Ingunn Ikdahl innleder til diskusjon om den høyaktuelle "NAV-saken", med kommentarer fra Christoffer C. Eriksen (EØS) og Anders Løvlie (straffeprosess).

Instituttets nestleder Anders Løvlie leder seminaret.

Henter forslag fra Google

Ingunn Ikdahl. Foto: UiO.

Utvalgte relevante lenker

Offisielle dokumenter om saken

Departementets tidslinje: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/feilpraktisering-av-eos-sin-trygdeforordning/id2675673/

Statsråd Hauglies redegjørelse til Stortinget:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsrad-hauglies-redegjorelse-for-stortinget-om-praktiseringen-av-eus-trygdeforordning-8832004-artikkel-21/id2676562/


Det serveres ikke smørbrød. Deltagelse krever derfor ikke påmelding.

Velkommen!

Publisert 29. okt. 2019 15:06 - Sist endret 13. nov. 2019 09:10