Instituttallmøte på IOR: Dekanvalget 2019 – kandidatene presenterer seg på IOR

Det blir presentasjon av de to lagene som stiller i dekanvalget i høst, ledet av Ragnhild Hennum og Trine-Lise Wilhelmsen. Te og kaffe serveres (ikke smørbrød).

Bilde av de to dekanlagene.

De to dekanlagene. Foto: UiO.

Ansatte og studenter velger dekan og fakultetsstyre ved Det juridiske fakultet hvert fjerde år. Representanter for midlertidig ansatte og studentrepresentanter har  funksjonstid på ett år, for disse er det årlige valg.Det holdes suppleringsvalg ved behov.

Til dekanatvalget for 2020-2023 har det meldt seg to dekanatlag som kandidater. Begge lag kommer til IOR 17/9 for å presentere seg. 

Les gjerne de to lagenes plattformer før møtet.


Det serveres kaffe og te (ikke smørbrød). 

Velkommen!

Publisert 13. sep. 2019 17:24 - Sist endret 13. sep. 2019 17:24