Instituttlunsj: Nytt verdigrunnlag for likestilling og mangfold i forskning ved Det juridisk fakultet.

Det vil bli korte innledninger fra et panel med May-Len Skilbrei (IKRS), Ragnhild Hennum (IOR), Cecilia Bailliet (IOR), Herman Bruserud (IFP), og Vibeke Blaker Strand (IOR), etterfulgt av diskusjon om det nye verdigrunnlaget for for likestilling og forskning ved Det juridiske fakultet.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Illustrasjon: ordkart
Publisert 29. okt. 2019 15:13 - Sist endret 7. nov. 2019 04:35