Instituttlunsj: Krav til forsvarlig systeminnretning i forvaltningen

Professor emeritus Erik M. Boe innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Professor emeritus Erik M. Boe

Erik M. Boe. Foto: UiO.

I sin bok fra 2018 - Erik Magnus Boe: Forsvarlig forvaltning (196 sider) - tar Boe opp og knytter sammen ulike deler av forvaltningsrettslige forsvarlighetskrav (hjemmel, saksbehandling, skjønnsutøvelse osv.). Et hovedelement, som knapt er blitt trukket frem i den forvaltningsrettslige litteraturen, er etter Boes skjønn krav til forsvarlig systeminnretning. Altså ikke bare krav til forsvarlige enkeltbeslutninger og enkelthandlinger, men til forsvarlig system. Det vil si til generell organisasjonsstruktur, til virkemåte, til tilsyns- og kontrollmekanismer, og mer til.


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 12. juni 2019 14:44 - Sist endret 12. juni 2019 14:44