Instituttlunsj: Forskningsetikk for jurister

Professor Marit Halvorsen innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Marit Halvorsen. Foto: IOR.

Rettsforskere er bundet av en rekke forskningsetiske regler og retningslinjer, gjennom lov, arbeidsavtale og, ikke minst, gjennom kandidatløftet.

Hva innebærer det for vårt daglige virke?

Hvordan "forske ret" jamfør Henrik Zahle?


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 3. jan. 2019 12:21 - Sist endret 3. jan. 2019 12:53