Undervisningslunsj: Fakultetets vedtatte innsparingstiltak - konsekvenser for undervisningen

Studiedekan Erling Hjelmeng innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Det er særlig viktig at de fast vitenskapelig ansatte som deltar i undervisningen deltar!


Det serveres kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 10. mai 2019 13:59 - Sist endret 21. mai 2019 13:50