Instituttlunsj: Om erfaringer fra Libya-utvalget og Grunnloven §§ 25 og 26

Professor Christoffer C. Eriksen innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Christoffer C. Eriksen. Foto: IOR.

 


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 29. nov. 2018 08:39