2020

Tidligere

Kai Spurkland
Tid og sted: 1. des. 2020 12:0013:00, Zoom

Kai Spurkland, tidligere stipendiat ved Politihøgskolen og tilknyttet doktorgradsprogrammet ved JUS innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Professor emeritus Inge Lorange Backer
Tid og sted: 17. nov. 2020 12:1513:15, Zoom

Inge Lorange Backer innleder med utgangspunkt i «Inhabilitet og legitimitet i klimasøksmålet».  

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 3. nov. 2020 12:0013:00, Zoom

Josef Adam Younes og Sigurd Høines, vitenskapelige assistenter ved instituttet, presenterer sine prosjekter. 

NAVs logo
Tid og sted: 13. okt. 2020 13:0015:00, Zoom

Utvalget som har gransket NAV-saken, leverte 4.august i år sin rapport, NOU 2020: 9 Blindsoner.

Utvalgets leder professor Finn Arnesen, Senter for Europarett, innleder om arbeidet med rapporten.

Ringer i vann.
Tid og sted: 6. okt. 2020 12:0013:00, 1. etg. Domus Bibliotheca («Det blå rommet»)

Christina Voigt og Kirsten Sandberg innleder, og instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 22. sep. 2020 12:0013:00, 1. etg. Domus Bibliotheca

Christoffer C. Eriksen innleder om forvaltningsretten og EØS-avtalen. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

fengselsgjerde og fredelige hender
Tid og sted: 8. sep. 2020 12:0013:00, Det blå rommet, 1. etg. Domus Bibliotheca

Ingunn Ikdahl ved Institutt for offentlig rett og Thomas Ugelvik ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi presenterer deres nye Forskningsrådsfinansierte prosjekt Prisoner Health in healthy prisons: Punishments, marginalisation, and Access to welfare (PrisonHealth). Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Førsteamanuensis Anne Kjersti Befring
Tid og sted: 25. aug. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek eller Zoom

Anne Kjersti Befring har tiltrådt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, og vil holde sin tiltredelsesforelesning: 

«Samtykke som behandlingsgrunnlag iht. personvernforordningen (GDPR) 6 (1) a og begrensninger ved klinisk forskning i sykehus: Nye faktiske og rettslige utfordringer med anvendelsen av GDPR.»

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum
Tid og sted: 19. mai 2020 12:0013:00, Zoom

Om arbeidet med NOU 2019:23 Ny opplæringslov og hovedtrekkene i utvalgets forslag ved leder av utvalget Jon Christian Fløysvik Nordrum. 

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Professor Malcolm Langford
Tid og sted: 13. mai 2020 12:0013:00, Zoom

Malcolm Langford innleder i denne undervisningslunsjen om erfaringer med digital undervisning. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 5. mai 2020 12:0013:00, Zoom

Anine Kierulf og Jørn Øyrehagen Sunde innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Professor emeritus Ulf Stridbeck
Tid og sted: 14. apr. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Ulf Stridbeck innleder som del av sin 70-årsmarkering.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Prfessor Benedikte Moltumyr Høgberg
Tid og sted: 10. mars 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Benedikte Moltumyr Høgberg ledet beredskapshjemmel- utvalget. Hun innleder om lovforslaget, samt bakgrunn og behov for en slik krisefullmaktslov. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Professor Eivind Smith
Tid og sted: 11. feb. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Eivind Smith innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder denne instituttlunsjen.

Førsteamanuensis Anine Kierulf
Tid og sted: 28. jan. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Anine Kierulf tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett 1.1.2020, og holder i den forbindelse sin tiltredelsesforelesning. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Bokomslag
Tid og sted: 21. jan. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Jørn Øyrehagen Sunde presenterer forskning om utredningsordningen i Høyesterett sammenlignet med det man finner i andre nordiske land fra boken Proactive and Powerful. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Professor Kirsten Sandberg
Tid og sted: 14. jan. 2020 12:0013:00, Møterom 8113, Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17

Kirsten Sandberg innleder om høstens fire dommer mot Norge og deres betydning for norsk barnevern, med særlig vekt på Strand Lobben-dommen. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.